Dne 17. 12. 2019 proběhla ve 4. třídách beseda pod názvem „OSPOD“ (Orgán sociálně – právní ochrany dětí), jež úzce navazovala na předchozí projekt „Bezpečnost na sociálních sítích“. Žáci se tak mohli seznámit s prácí kurátorů, sociálních pracovníků a opatrovníků. Nechyběl zde ani odborník, který se mnoho let danou problematikou zabývá. Zodpověděl nám všechny dotazy.