V posledním březnovém týdnu proběhl na naší škole tématický týden věnovaný J. A. Komenskému. Celý tento čas nás provázelo jeho motto “škola hrou” a děti měly možnost zažít mnoho netradičních chvil.

 

Na prvním stupni učili některé z hodin deváťáci, kteří si vyzkoušeli, jaké to je stát za katedrou. Pro děti to tak bylo zajímavé zpestření v jejich rozvrhu. Zapojili se i čtvrťáci, kteří svým mladším spolužákům předvedli, jak se pracuje s malými robůtky Ozoboty, a naučili je jednoduché povely k jejich naprogramování. Druháci kromě jiného prožili i dobrodružství s iPady,  četli texty o Komenském, seznámili se ve videu s jeho životem a pak odpovídali na otázky na pracovním listu.

 

Žáci pátých až osmých ročníků si mohli roli učitele vyzkoušet přímo ve svých vlastních vyučovacích hodinách. Ale samozřejmě to nebylo jen tak. Museli se, stejně jako jejich dospělí kolegové, na své hodiny řádně připravit. Někteří si navíc velmi ochotně také vyzkoušeli, co obnáší dozírat o přestávkách na klid a bezpečí ostatních dětí. 

 

Všichni jsme si tento zajímavý týden moc užili a těšíme se, až si to příští rok zopakujeme:)