Firma Fantasie komůrka, kterou si založili naše 4.A s podporou České spořitelny, zakončila své podnikání 13. 5. na svém jarmarku. Tomuto úspěšnému závěru projektu předcházely dlouhodobé přípravy a hlavně práce v týmu. Část výdělku se třída rozhodla věnovat na dobročinné účely a zbytek peněz si užijí při nějakém výletu či exkurzi.

Poděkování patří všem, kteří se s námi nějakým způsobem na projektu podíleli a všem, kteří nás přišli na jarmark podpořit.

Fotodokumentaci z celého průběhu projektu  můžete vzhlédnout zde.