Níže naleznete registrační čísla dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025. V daném školním roce otevřeme dvě první třídy. V červnu pak proběhnou informační třídní schůzky, při kterých se dozvíte rozdělení tříd, seznámíte se s budoucí třídní učitelkou, která Vám předá všechny důležité informace týkající se pomůcek a průběhu prvních zářijových dnů. Termín třídní schůzky najdete koncem května na webu školy.

 

Seznam přijatých žáků