Školní družina (ŠD) zahájí provoz 2. 9. 2020. V provozu bude od 6. 30 hod. a od 11.30 do 16,00. 

  • Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2020 po zahájení školního roku cca od 8.10 v prostorách tělocvičny. Zápis je určen primárně pro žáky 1. ročníku (jejich zákonné zástupce).  Bude otevřen boční vstup hned za brankou (požární dveře).
  • Žáci 2., 3. a 4. ročníku obdrží během první školního dne (1.9.) od třídních učitelů zápisní lístek a další důležité dokumenty týkající se přihlášení do ŠD. Tyto dokumenty zákonní zástupci vyplní doma. Žáci je 2.9. odevzdají vychovatelkám nebo třídní učitelce. Bez vyplněného zápisního lístku není možné 2.9. nastoupit do ŠD.
  • ŠD je zpoplatněna částkou 80 Kč za měsíc za 1 dítě.

Vzhledem k organizační a prostorové  náročnosti, personálního obsazení a nutnosti společných přesunů do školní jídelny nelze realizovat ve školní družině doporučení MŠMT o “nepromíchávání” dětí z různých tříd!