I když to venku na zimu moc nevypadá, snažili jsme se minulý týden ve školní družině spolu s dětmi zimu přivolat.

Celý týden jsme si vyprávěli o kouzlu zimy, o sněhu, o přírodních vlivech na sníh. Děti se podělily o své zážitky z hor a z hrátek na sněhu.

Tematický týden se také promítnul do naší tvorby a nakonec k nám zavítala „Paní Zima“ v krásné filmové pohádce.