Naše mezinárodní eTwinningové projekty Schoolovision a Reise mit! byly oceněny národním i evropským certifikátem kvality. Je to pro naši školu, která se mimo jiné může pochlubit i titulem eTwinningová škola pro 2018 a 2019, velká motivace do realizace dalších projektů.

V letošním roce jsme již navázali spolupráci se školami v Polsku, Itálii, Slovensku a s další českou školou z Ostravy. Společně nás spojuje učení se německému jazyku jakožto druhému cizímu jazyku. Projekt je zaměřen na rozšířovaní slovní zásoby u témat korespondujících s naším vzdělávacím programem. Více se dozvíte zde.