eTwinning

eTwinning je komunita evropských škol, do níž patříme samozřejmě i my. A to již více než 10 let!

c

Během našeho aktivního zapojení se do této komunity jsme na naší škole zrealizovali desítky projektů, během nichž jsme poznali mnoho dětí a učitelů z nejrůznějších koutů Evropy. Projekty byly zaměřené nejen na výuku cizích jazyků, ale také na rozvoj čtenářské gramotnosti, bádání v oblasti přírodních věd či na aktivity spojené s uměním a hudbou.

Naše škola je držitelem mnoha Certifikátů kvality, jak na národní, tak mezinárodní úrovní. Některé naše projekty získaly také Národní ceny eTwinning a v neposlední řadě jsme byli také oceněni Evropskou jazykovou cenou label.

Pro roky 2018 a 2019 jsme držiteli i certifikátu eTwinningová škola!

https://www.zs-nadrazni.cz/certifikat-etwinningova-skola

Co je to vlastně eTwinning?

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme zapojeni do tří projektů.
Projekt se zaměřením na výuku a komunikaci v německém jazyce s názvem Auge in Auge realizují žáci 9. ročníku.

Projekt Schoolovision je inspirovaný světoznámou hudební soutěží Eurovision Song Contest. V letošním roce již probíhá jeho 12.ročník a naše škola se jej účastní potřetí.  Žáci 1.stupně navštěvující sborový zpět tak pilně nacvičují písničku, která bude soutěžit s ostatními videoklipy z dvaceti osmi zúčastněných zemí.

Bližší informace k letošním projektům naleznete v záložkách výše.

Auge in Auge

Od ledna naskočili žáci 9. ročníku opět v rámci výuky německého jazyka na „eTwinnigovou palubu“. V projektu nazvaném Auge in Auge (Z očí do očí) se budou v rámci online videokonferencí setkávat s žáky z italské školy. Témata jednotlivých videokonferencí budou založena na tematickém plánu výuky. V rámci projektových prací připravujeme prezentace, diskutujeme, hlasujeme v anketě, zjišťujeme informace o partnerské škole a týmu apod. Všechny údaje a znalosti potom zúročíme poslední lednový týden, kdy se poprvé s našimi virtuálními spolužáky setkáme online.

Sledujte web projektu:  https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/augeinauge/.

Literatúra v audio-video forme

Cílem projektu je spolupráce mezi žáky ZŠ Nádražní a Gymnázia Rožumberok (SK) zaměřená na vytvoření “audiopovídky”, při jejíž realizaci by žáci lépe poznali slovenskou a českou literaturu, využívali dostupné prostředky ICT, rozvíjeli svoje dovednosti ve využívání moderních technologií, učili se týmové práci, spolupráci a zodpovědnosti při plnění úkolů. Při výměně zkušeností a výsledků práce mezi partnerskými školami žáci rozvíjejí své komunikační kompetence.

 Výstpupy naleznete zde: https://twinspace.etwinning.net/96622/pages/page/742931 

Schoolovision 2020

 

Kreative Praxis mit DeutschWortWolken

Doslovný překlad názvu našeho projektu je “Kreativní praxe s německými slovními mraky”. Žáci budou tvořit slovní mraky z německých slov, k nim plnit různé úkoly, jež jim zadají partneři z jiný škol. Těmi jsou Slováci, Poláci, Italové a ještě jedna škola z ČR, z Ostravy

Cílem naší spolupráce je procvičit německý jazyk v praxi, rozšířit si slovní zásobu, dovednosti s ICT a také se při hodinách německého jazyka více bavit a tím se také motivovat pro jeho výuku. Všechny aktivity jsou založeny na výstupech ŠVP, respektive na našem ročním tematickém plánu.

Výstupy naleznete zde: https://twinspace.etwinning.net/72346

Článek o projektu je dostupný zde: https://www.zs-nadrazni.cz/nemecky-jazyk-mezinarodne-a-kreativne/

 

Schoolovision 2019

 

Projekt Schoolovision je inspirovaný světoznámou hudební soutěží Eurovision Song Contest. V letošním roce již probíhá jeho 11.ročník a naše škola se jej účastní podruhé jediný zástupce za Českou republiku.

Žáci ze 2.A a že školního sboru si pro letošní kolo vybrali píseň s názvem Abeceda.

Vyvrcholení soutěže probíhá vždy v květnu, kdy budou ostatní zúčastněné země hlasovat pro podle nich nejpovedenější hudební a filmové zpracování videoklipu. Výsledky si potom sdělí během společné videokonference, kdy proběhne i vyhlášení vítězů.

Webové stránky projektu: http://schoolovision2019.blogspot.cz/

 

Naše soutěžní video: 

 

 

Schoolovision 2018

Projekt Schoolovision je inspirovaný světoznámou hudební soutěží Eurovision Song Contest. V letošním roce již probíhá jeho 10.ročník a naše škola dostala nabídku, aby se tohoto desátého výročí zúčastnila jako projektový partner a jediný zástupce za Českou republiku.

Žáci 1.stupně navštěvující sborový zpět tak pilně nacvičují písničku Tři čuníci od J. Nohavici, která bude soutěžit s ostatními videoklipy z dvaceti osmi zúčastněných zemí.

Vyvrcholení soutěže proběhne v květnu, kdy budou ostatní zúčastněné země hlasovat pro podle nich nejpovedenější hudební a filmové zpracování videoklipu.

Webové stránky projektu: http://schoolovision2018.blogspot.cz/  

Naše soutěžní video

Články o projektu

Děti z Nádražky zpívají za Česko – Z redakce Hustopečské televize

Schoolovision 2018 vrchol se blíží

Závěrečná videokonference projektu a vyhlášení výsledků

Videoukázka konference zde

 

 

Reise mit! Cestuj s námi!

Jedná se o projekt mezi žáky devátých tříd z naší a slovenské školy z Modry, během kterého žáci společně procestují německy mluvící země. Týmy si vzájemně budou zadávat indicie k zajímavým místům,  která budou na postupně objevovat a zaznamenávat na společnou mapu. Ke každému místu vznikne pak on-line nástěnka – průvodce.  Finálním výstupem je tedy interaktivní mapa německy mluvících zemí.

Sledovat naši cestu můžete na webu – TwinSpace našeho projektu.

Aktivity projektu:

  • Nejprve se vzájemně poznáme prostřednictvím aktivity zvané „mysteryhangout“. Poté žáci v mezinárodních týmech natočí rozhovory, pomocí kterých žáci obou týmů blíže seznámí.
  • Hlavní aktivitou je ale tvorba již zmíněné interaktivní mapy německy mluvících zemí. Součástí projektu budou doprovodné aktivity spjaté se svátky v našich zemích a pod.
  • Na závěr vytvoříme souhrnný kvíz na téma reálie německy mluvících zemí.

Jak se nám dařilo během mysteryhangoutu?

Videorozhovory se většině žáků moc povedly

Tato aktivita je však z důvodu ochrany údajů neveřejná, to znamená, že videa mohou vidět pouze členové projektu.

Online mapa navštívených míst

Na aktivitě začínáme pracovat v lednu 2018.

Stali jsme se eTwinningovou školou

https://www.zs-nadrazni.cz/certifikat-etwinningova-skola

Malí koledníci

Letos na Vánoce se rozhodl tým z 1.A udělat si svátky ještě krásnějšímí a kouzelnějšími. Navázali spolupráci se slovenskou základní školou v obci  Šuńava, která se nachází v malebné krajině pod Vysokými Tatrami.

Cílem bylo, aby si naši prvňáci našli kamarády v krajině, která byla kdysi společná pro oba národy, vyměnili si vánoční obrázky, přání a nazpívali vánoční koledy. Děti poznaly, že slovenský jazyk  je velmi podobný. Už jen samotné slovo VÁNOCE – VIANOCE mluví za vše.

“Měli jsme obrovské zážitky, i když jsme si viděli jen ze stránek TwinSpace, ale bylo obrovsky roztomilé a dojemné.”

Webová stránka projektu

Projekt žáci ukázali také panence Dominice, která v rámci oslav programu Erasmus+ putuje po českých školách a seznamuje se nejen s eTwinningovými projekty. Článek Návštěva panenky Dominiky v naší škole.

2016/2017

Deutsch mit eTwinning

V tomto projektu rozvíjí žáci 8.ročníku především své komunikativní dovednosti v německém jazyce. Se svými partnery z Francie komunikují prostředinicvím informačních technologií, navštěvují virtuální třídu, kde mimo jiného diskutují a plní úkoly vycházející z osnov učiva předmětu Německý jazyk.
Virutální třída Twinspace zde.

Butterflies Across Europe 2016

Projekt, jehož partneři jsou téměř ze všech evropských zemí, je založen na tvorbě a rozesílání papírových motýlků klasickou poštou. Motýlci vždy ponesou charakteristické znaky země, odkud jsou odesílány, jména dětí, jejich zájmy apod. Cílem je se seznámit se zeměmi Evropy a jejich kulturou.

Výstupy a fotografie naleznete na projektovém prostředí zvaném Twinspace.

Water

This project is focus on water around us for students 13 – 17 years. The pupils will develop their knowledge about water, kind of water, saving water and they will make a easy experiment about hardness water. They will improve in foreign languages, social communication and cooperation. The pupils will use different ICT tools.

Pozdrav – eTwinning regards

Twinspace zdeZadání projektu zde.

eTwinning Live – plán projektu

Koláž zde.

2015/2016

We are Slavs

TwinSpace

Články o činnostech v našem projektu

Jsme Slované

Slovanská mytologie

2014/2015

Look at book

Webové stránky:

http://lookatbook-etwinning.blogspot.cz/

TwinSpace

Články o našem projektu:

Italové, Řekové, Estonic, Poláci – naši virtuální spolužáci

Hustopečské listy – 11/2014

Louskáček

Kniha v historii

Noc s Andersenem

eTwinning slaví 10 let

Wimpy Kid nebo-li Malý poseroutka

————————————-

2013/2014

Detektivové v domácnosti

TwinSpace: Tančící rozinky

————————————-

2012/2013

An Apple (3.A)

Deník projektu

Velkonočné vajíčko (3.A)

Deník projektu

————————————-

2011/2012

Dílna proměn, kouzel a čar krále Moudroslava (2.A)

Deník projektu

————————————-

2010/2011

Naša cesta za kraľom Mudroslavom (1.A)

TwinBlog

————————————-

Nature in danger (9.B)

TwinBlog

————————————-

Eurodance 2011 (1.-8.ročník)

————————————-

2009/2010

Hvězdy okolo nás (4.A)

TwinSpace

TwinBlog

————————————-

Eurodance 2010 (4.A)

Let´s talk about us (5.A)

TwinSpace

————————————-

2008/2009

Learn interactive to be good and active (5.A)
Blog projektu
TwinSpace – Virtuální třída
Twinblog – Náš deník

Záhady skřítka Ítvinka (3.A)
Stránky projektu
TwinSpace – Virtuální třída

————————————-

2007/2008

Meine alte Kommode
TwinSpace – Virtuální třída

————————————-

2006/2007

5 Länder – 5 Storys

Blog projektu
TwinSpace – Virtuální třída

Our school

TwinSpace – Virtuální třída

Was sagen die Sagen von unserer Region
Stránky projektu