• Školní rok 2020/2021 bude na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 zahájen v úterý, 1. 9. 2020 shromážděním všech pedagogů,  žáků a jejich doprovodu na školním dvoře v 8,00 hod.
 • Do budovy se po zahájení přesunou pouze žáci. Z důvodu rizik vyplývajících z vyšší koncentrace osob na menším prostoru zahájí prvňáčci školní rok pouze s paní učitelkou. Bude zajištěna fotodokumentace, kterou bude možné si stáhnout ze stránek školy.
 • Zákonní zástupci si mohou vyzvednout dítě na školním dvoře ve 8.30.
 • V případě nepříznivého počasí bude školní rok zahájen ve třídách.
 • První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. ročníku.  Ostatní žáci si  aktovky a přezůvky  přinesou až druhý školní den, tj. ve středu, 2. 9. 2020.
 • Učební pomůcky (kromě psacích potřeb apod.) obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů. Eventuální platbu provedou rodiče dle pokynů třídních učitelů.
 • Informace o nákupu sešitů a pomůcek pro jednotlivé třídy jsou zveřejněny na zde: https://www.zs-nadrazni.cz/seznam-sesitu-pro-rok-202-2021/  
 • Vyučování bude první školní den (v úterý) ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8,40 hod.
 • Druhý školní den (středa 2. 9. 2020) bude vyučování ukončeno ve všech třídách v 11.30.
 • Od čtvrtka 3. 9. 2020 bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin (mimo odpoledního vyučování), který žáci i jejich zástupci po přihlášení do systému edookit. Rozvrh bude žákům sdělen i ve škole nejpozději ve středu, 2. 9. 2020.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina (ŠD) zahájí provoz 2. 9. 2020. V provozu bude od 6. 30 hod. a od 11.30 do 16,00. 
 • ŠD je zpoplatněna částkou 80 Kč za měsíc za 1 dítě.
 • Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2020 po zahájení školního roku cca od 8.10 v prostorách tělocvičny. Zápis je určen primárně pro žáky 1. ročníku.  Bude otevřen boční vstup hned za brankou (požární dveře).
 • Žáci 2., 3., 4 ročníku obdrží během první školního dne od vyučujících zápisní lístek a další důležité dokumenty týkající se přihlášení do ŠD. Tyto dokumenty zákonní zástupci vyplní doma. Žáci je 2.9. odevzdají vychovatelkám nebo třídní učitelce. Bez vyplněného zápisního lístku není možné 2.9. nastoupit do ŠD.
 • Vzhledem k organizační a prostorové  náročnosti, personálního obsazení a nutnosti společných přesunů do školní jídelny nelze realizovat ve školní družině doporučení MŠMT o “nepromíchávání” dětí z různých tříd!

JÍDELNA ZŠ KOMENSKÉHO

 • Školní jídelna na ZŠ Hustopeče, Komenského 2 je v provozu od prvního vyučovacího dne (od 1. 9. 2020). Obědy na tento den je možné si objednat osobně nebo telefonicky v  kanceláři školní jídelny (vchod z  ulice Dvořákova), tel .č. 519 363 632 nebo prostřednictvím internetu na https://jidelna.zshuskom.cz/. Noví strávníci se musí nejprve zaregistrovat.
 • Noví žáci (strávníci) si vyzvednout čip v kanceláři ZŠ Nádražní a v kanceláři školní jídelny si jej poté musí aktivovat.

Otevírací doba kanceláře školní jídelny:  

 • 24.8. – 31.8.2020 od 8,00 –  12,00
 • 1.9. – 4.9.2020 od 7,00 –  14,00
 • Od 7.9.2020 je provoz kanceláře každou středu od 7,00 do 14,00.


Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy