Informace pro zákonné zástupce o možnosti osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách s platností od 25.5.2020.

V souvislosti s postupným uvolňováním bezpečnostních opatření bude už brzy umožněn návrat do školy žákům 1. stupně (1. – 5. ročník). Provoz ve škole bude probíhat v souladu s doporučeními epidemiologů a podle pokynů, které vydalo Ministerstvo školství.

Zákonní zástupci budou moci své děti přihlásit k výuce od pondělí 11.5.202 prostřednictvím elektronické přilhlášky, kterou naleznou v pondělí 11.5.2020 v edookit. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 18.5. včetně. Společně s přihláškou musí zákonní zástupci podepsat a odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení níže).

Před přihlášením dítěte je nutné přečíst níže uvedený dokument s názvem „Informace pro zákonné zástupce o možnosti osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách s platností od 25.5.2020“, který vydalo ředitelství naší školy. Dále doporučujeme seznámit se i s dokumentem Ministerstva školství, který také naleznete také níže.

Informace pro zákonné zástupce o možnosti osobní účasti žáků ve škole od 25.5.

Metodika MŠMT k otvírání škol

Čestné prohlášení