VIDA! konečně si i žáci osmých ročníků v pátek 15.12. 2023 užili zábavní vědecký park v Brně. Zjistili spoustu zajímavých věcí z oboru fyziky, chemie, přírodopisu či zeměpisu a osobně si vyzkoušeli různé pokusy ve výukových programech Radioaktivita kolem nás nebo Generátor. Žáci se rozdělili do tří skupin a na svých stanovištích zjišťovali informace o výrobě a přenosu elektrické energie, druzích elektráren nebo se “dotkli” jádra atomu aj. Páteční den si skvěle užili :).