Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení zákonní zástupci,

dne 23.6. 2020, od 17 hodin proběhne ve škole krátká informativní schůzka.
 
Budete seznámeni s rozdělením dětí do tříd a od třídní učitelky obdržíte pokyny a informace k organizaci a zahájení školního roku. Zájemci o školní družinu vyplní závaznou přihlášku.
 
Pro hladký průběh vás prosím o dodržení těchto podmínek:
 
1. Schůzky se účastní pouze 1 zákonný zástupce, bez dětí.
2. Dochvilnost- třídní učitelka si vyzvedne “své” rodiče na školním dvoře v 17.00, bude otevřen pouze vchod do dvora z ulice Nádražní.
3. Pokud budou platit dosavadní epidemiologické doporučení, prosím o vstup do budovy s rouškou.
4. Předpokládané trvání schůzky cca 30 min.
5. Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit, všechny informace budou zveřejněny na webových stránkách.
6. Vzhledem k GDPR není možné zveřejnit jmenný seznam dětí. Rodičům, kteří nebudou na schůzce, poskytnu informaci na vyžádání – telefonicky nebo emailem.
 
S pozdravem

 

Mgr. Ivana Matějíčková

ředitelka školy, 725 326 472

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4,
okres Břeclav, příspěvková org.
Nádražní 4, 693 01 Hustopeče
IČ: 71009868