Rozmístění tříd

Vstup pro návštěvníky školy, rodiče apod. je hlavním vchodem z ulice Nádražní. Vždy je nutné nahlásit se u dveří prostřednictvím zvonku.

Vstup pro žáky se nachází ve dvoře, kam se žáci dostanou buď z ulice Nádražní, nebo Svatopluka Čecha (za sportovním areálem). Žáci pro vstup ze dvora používají čipy.  Čipy jsou nepřenosné, rodiče je smějí využít pouze v doprovodu svého dítěte.

 

Orientační plán po vstupu hlavním vchodem

 

Přízemí: 

Chodba přímo naproti vstupu – vhod do šaten, vstup na hřiště školní družiny, vstup do tělocvičny

Vlevo

Školník

učebna F, 8.A

učebna Ch

kabinet M – Mgr. Svobodná, Mgr. Hiclová, Mgr. Havlín, Bc.Vrbová

kabinet Ch – Mgr. Salátová

kabinet PŘ – Mgr. Valný, Mgr. Hejlová, Mgr.Strohová, P.Válková

 

1.patro – převážně třídy 2.stupně, kabinety vyučujících 2.stupně

Vlevo

Kancelář školy – I. Matýšková, Mgr. Schejbal

Ředitelna – Mgr. Matějíčková

Třída 8.B, třída 7.A, třída 6.B, třída 5.A, třída 9.A

Kabinet – Mgr. Vejvančická, Mgr. Bednaříková

 

Vpravo

Sborovna

Třída 7.B, učebna PŘ, třída 6.A, učebna ICT, učebna VV a PČ

Kabinet – Mgr. Brabcová

Kabinet VV – Mgr. Hrnčiříková, M.Smítková

Kabinet ČJ – Mgr. Komosná, Mgr. Novotná

 

2.patro – třídy 1. stupně, kabinety vyučujících 1.stupně, školní družina

Vlevo

2.oddělení ŠD, třída 3.B, třída 1.A, třída 2.A, třída 3.A, třída 4.A

Kabinet – Mgr. Češková, Mgr. Slaná

 

Vpravo

1. a 3.oddělení ŠD, třída 4.B, třída 5.B, třída 1.B

Kabinet 1.stupně – Mgr. Sedláčková, Mgr. Mačková, Mgr. Zálešáková, Mgr. Pavláčková, Mgr. Kostrhounová, Mgr. Rohrerová, H.Hušková