Rozmístění tříd

24377Vstup pro návštěvníky školy, rodiče apod. je hlavním vchodem z ulice Nádražní. Vždy je nutné nahlásit se u dveří prostřednictvím zvonku.

Vstup pro žáky se nachází ve dvoře, kam se žáci dostanou buď z ulice Nádražní, nebo Svatopluka Čecha (za sportovním areálem). Žáci pro vstup ze dvora používají čipy.  Čipy jsou nepřenosné, rodiče je smějí využít pouze v doprovodu svého dítěte.

 

Orientační plán po vstupu hlavním vchodem

 

Přízemí: 

Chodba přímo naproti vstupu – vhod do šaten, vstup na hřiště školní družiny, vstup do tělocvičny

Vlevo

Školník

učebna F, 9.A

učebna Ch

kabinet M – Mgr. Hiclová, Mgr. Havlín, Mgr. Svobodná, Mgr. Rohrerová, Bc.Vrbová

kabinet Ch – Mgr. Beneš

kabinet PŘ – Mgr. Valný, Mgr. Hejlová, Mgr.Strohová, J. Stehlíková

 

1.patro – převážně třídy 2.stupně, kabinety vyučujících 2.stupně

Vlevo

Kancelář školy – I. Matýšková, Mgr. Schejbal

Ředitelna – Mgr. Matějíčková

Třída 6.B, třída 6.A, třída 8.B, třída 7.A, třída 7.B

Kabinet – Mgr. Rozínková, Mgr. Bednaříková

 

Vpravo

Sborovna

Třída 9.B, třída 8.A (učebna Př), učebna ICT, učebna VV a PČ

Kabinet – Mgr. Brabcová

Kabinet VV – Mgr. Hrnčiříková, L. Pávková

Kabinet ČJ – Mgr. Komosná, Mgr. Novotná

 

2.patro – třídy 1. stupně, kabinety vyučujících 1.stupně, školní družina

Vlevo

třída 5.A, třída 2.B, třída 3.A, třída 4.A, třída 2.A, třída 1.A

Kabinet – Mgr. Češková, Mgr. Slaná

 

Vpravo

ŠD (vychovatelky ŠD), třída 5.B, třída 3.B

Kabinet 1.stupně – Mgr. Sedláčková, Mgr. Mačková, Mgr. Zálešáková, Mgr. Kaniová, Mgr. Kostrhounová, Mgr. Hejkrlíková, H.Hušková,