Aktuality

Provoz školní jídelny od 7. 12. Aktualizováno!

Provoz školní jídelny od 7. 12. Aktualizováno!

Školní jídelna v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními) školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem žákům Žáci ve škole – prezenční výuka 1. až 9. ročník žáci mají možnost sníst oběd ve školní...

číst více
Tanec bublin

Tanec bublin

Žáci si vyzkoušeli bezpečné chemické pokusy na doma. Pozorovali směs kapalin s různou hustotou (směs vody a octu, směs vody a oleje) a dále vyzkoušeli roztančit bubliny plynu. Použili obarvenou vodu s olejem a šumivou tabletu. Při reakci vzniká plyn, který se jmenuje...

číst více
Ve 4.A se žáci učí plánovat

Ve 4.A se žáci učí plánovat

Během distanční výuky se žáci zabývali otázkami plánování. Proč je důležité plánovat, jak si rozvrhnout čas, kdy plánujeme. Tvořili své denní plány, rozvržení dne a to, jak jejich běžný den v distanční výuce vypadá. Zpracovávali je graficky nebo formou tabulky, či...

číst více
Distanční výuka – vyhodnocení dotazníku

Distanční výuka – vyhodnocení dotazníku

Děkuji všem, kteří vyplnili zaslaný dotazník týkající se distanční výuky v období od 12.10. - 12.11.2020. Z téměř 90% návratnosti vyplývá, že naše vzájemná spolupráce a komunikace má smysl, že nám důvěřujete. Vážíme si vašich postřehů, kladných reakcí i adresných...

číst více
Vždycky ti někdo pomůže

Vždycky ti někdo pomůže

Současná situace není pro nikoho z nás snadná. Pamatujte, když vám není dobře, vždycky je kam se obrátit. Řeknete si o pomoc.     Kontaktní adresy na poskytovatele pomoci

číst více
Evropský certifikát pro projekt Auge in Auge

Evropský certifikát pro projekt Auge in Auge

Projekt Auge in Auge, který realizovali lonští deváťáci společně s italskou školou z Adrie získal Evropský certifikát kvality. Od ledna 2019 spolupracovali žáci 9. ročníku v rámci výuky německého jazyka na eTwinnigovém projektu nazvaném Auge in Auge (Z očí do očí)....

číst více
Vícejazyčnost je bohatství

Vícejazyčnost je bohatství

Naše škola se letos i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zapojila  do soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v...

číst více
Hry na stmelování a spolupráci v kolektivu 2.A

Hry na stmelování a spolupráci v kolektivu 2.A

Minimálně jednou měsíčně probíhá v každé třídě třídnická hodina. Cílem těchto hodin je pracovat na vztazích ve třídě, stmelovat kolektiv, učit se spolupráci, toleranci.  Ve 2.A proběhla na konci září třídnická hodina s mottem: „Spolužáci – kamarádi“ – jsme k sobě...

číst více
Převody jednotek jako každodenní rutina

Převody jednotek jako každodenní rutina

Převody jednotek hmotnosti, času, objemu a délky si prakticky vyzkoušeli žáci 4.A, kteří ve skupinkách řešili zadané úkoly na jednotlivých stanovištích ve třídě a upevňovali si základní poznatky z oblasti měrných jednotek. V rámci prožitkové hodiny tak propojili...

číst více