Nepřehlédněte

Organizace výuky od 24. 5.

Organizace výuky od 24. 5.

Provoz školy od 24. 5. 2021 1. stupeň i 2. stupeň prezenční výuka.   Žáci jsou povinni nosit po celou dobu vyučování ochranu úst - chirurgická rouška, respirátor.  Sportovní činnost v rámci tělesné výchovy může být realizována ve venkovních prostorách. Ruší se...

Testování žáků

Testování žáků

  Rozhodnutí o testování žáků, způsobu a četnosti není v kompetenci školy, ale je nařízeno mimořádným opatřením MZD ze dne 6. dubna 2021. Testování pro žáky je povinné - Pro žáky 1. stupně 1x týdně, pro žáky 2. stupně 2 x týdně. Testovací dny: pondělí (1. a 2....

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Přestup žáka do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Obecné informace:      Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví,...

Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

Organizační zajištění výuky od 4. 1. 2021

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY se omezuje s účinností ode dne  4. 1. 2021 provoz základních škol a to tak,  že je povolena osobní přítomnosti ve škole jen žákům 1. a 2. ročníku. Organizace výuky na naší škole bude vypadat následovně: 1. a 2. ročník - prezenční výuka...

Vánoční prázdniny již  od 21. 12.

Vánoční prázdniny již od 21. 12.

Na základě rozhodnutí MŠMT jsou na dny 21. a 22. 12. vyhlášeny vánoční prázdniny. Provoz školní družiny v tyto dny je také zrušen. Vyučování bude opět záhajeno 4. 1. 2021. Předpokládáme, že výuka na 1. stupni bude probíhat prezenčně. Výuka na 2. stupni bude pokračovat...

Postup při žádosti o ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy....

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

Ministerstva zdravotnictví i školství průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat. Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu.  V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele...

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

  Nové číslo účtu: Prosíme všechny strávníky o provádění plateb za stravování na nové číslo účtu. 123 - 209 298 0227/0100 Provoz kanceláře: Ve dnech 24.8.-31.8.2020   od 8,00h. -  12,00 h. Ve dnech   1.9.- 4.9.2020     od 7,00h. -  14,00h. Od 7.9.2020 je provoz...

Seznam sešitů pro rok 2020/2021

Seznam sešitů pro rok 2020/2021

Seznam sešitů a pomůcek pro šk. rok 2020/2021 1.AB  - Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 2.A - Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 2.B - Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 3.A - Nákup sešitů zajistí třídní učitelka. 4.A - Nákup sešitů zajistí třídní učitelka....